Kapitülasyon, ''savunulan bir mevkinin düşmana teslim şartlarını ihtiva eden sözleşme'' demektir. Ancak genellikle ''Müslüman ülkelerde Hristiyanlar’ın haklarını belirleyen antlaşmalar'' için kullanılır.

İslam ülkelerinde kapitülasyon karşılığında kullanılan karşılık ise “ayrıcalık, üstünlük” manasına gelen “imtiyaz”dır. İmtiyaz ve bunun çoğulu olan ''imtiyazât'' yabancılara verilen iktisadi ayrıcalıklar için kullanılırdı.