Osmanlı İmparatorluğu’na gelen Avrupalı diplomatlar Osmanlı bürokrasisini kendi ülkelerindeki bürokrasiyle karşılaştırarak, övmektedirler. Örneğin, 1747-1762 yıllarında İstanbul’da görev yapan İngiliz Elçisi James Porter şunları söylemektedir:

''Babıâli’de birkaç kalemde doğru ve dikkatli olarak yapılan işlere rekabet edebilecek hiçbir Hristiyan güç yoktur. İşler çok büyük titizlikle yapılır. Her bir önemli belgede kelimeler dikkatle ve anlam daima göz önünde bulundurularak, kendi menfaatlerini zedelemeyecek şekilde seçilir. Yılı bilinmek kaydıyla en eski tarihli belgeler dahi Babıâli’de bulunabilir. Çıkmış her irade ve her kanun hemen elde edilebilir.''