Osmanlı tarihinde kardeş katlinin yanısıra, saltanata ortak çıkmaya çalışan şehzadeler de öldürülmüştü. İlk şehzade isyanı çok erken bir dönemde I. Murad zamanında oldu. I. Murad’ın üç oğlu vardı. Bunların her birisi bir Osmanlı sancağında yöneticiydi. Şehzâde Bâyezid, Kütahya’da; Yakup Çelebi, Karesi’de; Savcı Bey ise Bursa’da görevliydi.

Bu dönemde çok ilginç bir isyan meydana geldi. I. Murad, 1385’te isyan eden beylere haddini bildirmek amacıyla Anadolu’ya sefere çıkmıştı. Bizans İmparatoru V. Ioannes de dostluk antlaşması gereği Sultan Murad’ın yanındaydı. Bizans İmparatoru ile Osmanlı hükümdarı seferdeyken bu durumdan istifade eden Savcı Bey ve Bizans İmparatorunun oğlu Andronikos, birlikte isyan ettiler.

Babalarının henüz Anadolu’ya geçmiş olduklarını ve geri dönünceye kadar idareyi çoktan ele geçireceklerini düşünüyorlardı. Ancak durum böyle olmadı. I. Murad tedbirini almıştı. Derhal geri dönerek isyanı bastırdı. I. Murad, Bizans İmparatoru V. Ioannes’ten asi oğlunun gözlerini oydurmasını istedi.

İmparator bu işe taraftar olmamasına rağmen sultandan korktuğu için oğlunun ve torununun gözlerine mil çektirdi. Ancak yine de hafif mil çektirdiği için Andronikos’un sadece bir gözü kör oldu. I. Murad da Şehzâde Savcı Bey’in gözlerine mil çektirdi, ancak, oğlunun yokluğunu fırsat bilip, isyan etmesine çok kızdığı için, bu hareketini bir türlü hazmedemiyordu.

Sonuçta oğlunu boğdurttu. Babasına karşı isyan edip, başarıya ulaşan tek şehzade Yavuz Sultan Selim oldu. Babasıyla yaptığı mücadeleyi kaybetmiş olmasına rağmen, askerin baskısıyla tahta çıktı. Böylece hem canını kurtarmış, hem de hükümdar olmuştu. Kanunî, kardeşi olmadığı için tahta rahat çıkmıştı.

Ancak yaşlanıp, sefere çıkmamaya başlayınca dedikodular başladı. Şehzâdelerin çevresindekiler, onları babalarından daha iyi hükümdar olacaklarına dair kışkırttılar. Bunun sonucunda da Kanunî, oğulları Şehzâde Mustafa ve Şehzâde Bâyezid’i öldürttü. III. Mehmed devrinde ilginç bir gelişme meydana geldi. Dışarıyla irtibat kurarak, babasının yerine geçmek için faaliyet gösteren Şehzade Mahmud ve annesi boğularak öldürüldü.