Kanuni Sultan Süleyman döneminde Şehzade Bayezid’in isyan etmesinden sonra sancaklara sadece veliaht olan padişahın en büyük oğlu gönderildi. II. Selim’in oğlu III. Murad ve III. Murad’ın oğlu olan III. Mehmed Manisa’da sancakbeyi olarak görev yaptılar.

Ağabeyleri sancak valiliği yaparken diğer şehzâdeler Topkapı Sarayı’nda denetim altında yaşarlardı. Tahta çıkan şehzade kardeşlerini öldürtürdü. 1595’te tahta geçen III. Mehmed devrinde en büyük şehzâde de sancağa gönderilmedi. Bütün şehzâdeler Topkapı Sarayı’nda yaşamaya başladılar.

I. Ahmed 1603 yılında tahta çıktığında, çocuğu olmadığı için kardeşi Şehzade Mustafa’yı öldürtmedi. Oğulları olduktan sonra da devlet adamları kardeşini öldürmesine izin vermediler. Bu tarihten sonra Osmanlı hanedanının bütün üyeleri Topkapı Sarayı’nda denetim altında yaşadılar.