Osmanlı şehzadeleri, eğitimlerinin teorik kısmını sarayda almaya başlarlardı. Dönemin önde gelen alimleri şehzadelere hoca olarak tutulurdu.

Şehzâdeler eğitimleri sırasında özellikle Arapça ve Farsça’yı da öğrenirlerdi. Şehzadeler sarayın üçüncü avlusunda içoğlanlarla birlikte ata binme ve savaş talimleri yaparlardı. Osmanlı şehzâdeleri eğitimlerinin pratik kısmını da yöneticilik yaptıkları sancaklarda öğrenirlerdi.