XVIII. yüzyılın en önemli bürokrat ve tarihçilerinden biri olan Sadaret Kethüdası Ahmed Resmi Efendi barış görüşmelerine Osmanlı İmparatorluğu’nun birinci murahhası olarak tayin edildi. 12 Temmuz 1774’te Osmanlı ordugahından ayrılan heyet, Ruslar’ın barış görüşmelerini yapmak üzere tespit ettikleri, Silistre’ye dört saat uzaklıkta bulunan Balya Boğazı civarındaki Küçük Kaynarca Kasabası’na doğru hareket etti.

Burada Mareşal Romanzov’un karargahı bulunuyordu. Ruslar’ın Küçük Kaynarca’yı seçmelerinin sebebinin bir yıl önce burada öldürülen General Weisman’ın hatırasını anmak için olduğu sadece bir rivayettir. Rus temsilcisi General Repnin’di. Ruslar daha önce yapılan ateşkeslerin bir sonuçç vermediğini ileri sürerek Osmanlı murahhaslarının ateşkes önerisini reddettiler.

Bu gelişme üzerine hemen barış antlaşması görüşmelerine geçildi ve 7 saat süren müzakerelerin sonunda daha önce Bükreş’te kararlaştırılan esaslara göre antlaşmaya varıldı. Ancak Rus temsilcisi Repnin, Mareşal Romanzov’un emri ile antlaşmayı imzalamayı dört gün sonraya bıraktı. 21 Temmuz’un Çar Petro’nun, Prut mağlubiyetine rastlayan bir tarih olması ve böylece Ruslar’ın tarihlerindeki bir lekeyi temizlediklerine inandıkları söylenir. Ancak bu rivayetin bir dayanağı yoktur.

Sadrazamın onayı bu tarihte geldiği için, antlaşma 21 Temmuz’da imzalanmıştır. Küçük Kaynarca Antlaşması’nın en ağır maddesi Kırım’ın bağımsız bir statüye sokulmasıydı. Bu durum gelecekteki bir Rus işgalinin de habercisiydi. Ruslar’a, İstanbul’da bir kilise inşası, Boğazlar’dan ticaret gemilerini serbestçe geçirme, İstanbul’da daimi bir elçi bulundurma gibi haklar da verilmişti. Ayrıca Rusya’ya üç sene içerisinde 4.5 milyon ruble savaş tazminatı da ödenecekti.