XVI. yüzyıldan itibaren dünyada, ayni ekonomiden nakdi ekonomiye geçildi. Osmanlı İmparatorluğu ''timar sistemi'' dolayısıyla ayni ekonominin hakim olduğu bir devletti. Ancak pratik ihtiyaçlar doğrultusunda XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda iltizam sistemi gelişti ve ülkede nakdi ekonomi ön plana çıktı. Osmanlı maliye bürokrasisi ortaya çıkan problemlere çareler üreterek, devleti yeniden düzenledi.

Ayrıca bu dönemde dünyadaki askeri sistemlerde bir değişme yaşanmış, savaşlarda süvarilerin yerini tüfekli piyadeler almıştı. Savaşlardaki gereksinimler dolayısıyla pratik ihtiyaçlardan hareket edilerek imparatorluğun geleneksel timarlı sipahi sistemi terkedilip, Osmanlı ordusunda tüfekli piyadeler kullanılmaya başlandı.

XVII. yüzyılın ortalarına gelindiğinde imparatorluğun XVI. yüzyıldaki klasik yapısı oldukça değişmişti. Ancak dönemin yazarları bu değişmelerin niteliğini anlamadıkları için, meydana gelen durumu bozulma olarak nitelendirmişlerdir.