Osmanlı İmparatorluğu gerek askeri teçhizat açısından, gerekse eğitimli asker açısından savaşa hazır değildi. Askeri malzeme bakımından önemli ölçüde dışa bağımlıydı. Harp için gerekli malzeme ve mühimmatın eksikliği ile Osmanlı donanmasının hiçbir varlık gösteremeyişi bu büyük mağlubiyetin önemli sebeplerindendir. Osmanlı donanması asker naklinin dışında Ruslar’a karşı fazlaca kullanılamamıştı.

Osmanlı donanmasındaki gemilerin iyi durumda olmasına karşılık, yeterli eğitime sahip üst düzey subayların bulunmaması sebebiyle donanmadan, bilhassa en gerekli yer olan Tuna’da Ruslar’a karşı faydalanılamadı. Bu savaşta imparatorluğun çok geniş bir alanda mücadele etmek zorunda kalması, kuvvetler arasındaki irtibatsızlık ve savaşın İstanbul’dan idare edilmesi de yenilgiyi kolaylaştıran sebeplerdendir.