Osmanlı İmparatorluğu, II. Viyana Kuşatması’nda yaşadığı bozgunun ardından Avusturya-Lehistan-Venedik ve Rusya tarafından kurulan Kutsal İttifak’a karşı 16 yıl savaşmış, ancak 1699’da o zamana kadarki tarihinde ilk defa yaşadığı en ağır toprak kayıplarını içeren Karlofça Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştı.

300 bin kilometrekareden fazla toprak Avusturya, Venedik, Rusya ve Lehistan’a bırakılmıştı.

Bu antlaşmayla Avusturya, Tımışvar hariç bütün Macaristan ve Erdel’i aldı. Lehistan, Podolya ve Ukrayna’nın Osmanlı hakimiyetinde olan bölgelerini alırken, bunun karşılığında işgali altında olan Boğdan’ı boşalttı. Ayrıca Osmanlılar, Kırım Tatarlarının Lehistan’a saldırmayacaklarına dair garanti verdiler.

Venedik ise Mora’yı, Adriyatik Denizi’ndeki birkaç ada ile sahil şeridinden bazı yerleri aldı. Temmuz 1700’de Rusya ile İstanbul’da imzalanan antlaşmayla da Azak Ruslar’a bırakıldı. Osmanlılar, Karlofça’dan sonra kendilerini toparlayarak rövanşa geçtiler. İlk olarak 1711 yılında Prut’ta Ruslar mağlup edilerek, Azak geri alındı.

Rusya’dan sonra sıra Venedik’e gelmişti. Osmanlı tahtında III. Ahmed vardı. Venedik’e savaş açılmasını isteyenlerin başını çeken, Silahdar Damad Ali Paşa, 26 Ağustos 1713’te sadrazamlığa tayin edildi. Venedik, Katolik olduğu için Mora’da baskı uygulamış ve bu yüzden de Ortodoks Rumlar rahatsız olmuşlardı.

Dini hürriyetlerine kavuşmak için Venedik işgalinden kurtulmak istiyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu’nda tercümanlık işlerini yürüten, ayrıca Eflak ve Boğdan voyvodalıklarına getirilen Fenerli Rumlar, Osmanlı yönetimini Mora’yı geri almaya teşvik ediyorlardı.

Osmanlılar, Mora’yı geri almak için fırsat kollarken, Venedik, imparatorluk topraklarından Karadağ’da isyan çıkarttı. Kendilerine sığınan asileri himaye etti. Osmanlı gemilerine de saldırılarda bulunulunca, Karlofça Antlaşması hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 8 Aralık 1714’te Venedik’e savaş açıldı.