Türk batılılaşmasının başlangıcı olarak görülen Lale Devri, Patrona İsyanı ile kapandı. 28 Eylül 1730'de sözde şeriatın gereğini yerine getirmek için Patrona Halil ve arkadaşları isyan bayrağını açtılar. Aslında ufak bir önlem bile isyanı bastırmaya yetecekti. Ancak padişah ve devlet ileri gelenleri İran seferi için Üsküdar’daydılar. Bu yüzden İstanbul tarafında isyanın ilk anda üzerine gidecek dirayetli kimse bulunmuyordu. 

Asilerin sarayı kuşattığı haberi gelince ortalık karıştı. Padişahın emri ile sadrazam ve bazı vezirler öldürülerek, asilere verildi. Zorbalar tarafından parçalanan cesetler III. Ahmed Çeşmesi’nin önüne bırakıldı. Hakimiyetlerini iyice artıran asiler III. Ahmed tahttan indirilmediği takdirde, kendi sonlarının iyi olmayacağını biliyorlardı. Artık yeni hedefleri padişahın tahttan indirilmesiydi.

Bu durumu öğrenen padişah harem dairesine, yerine geçecek olan ve kendisinden sonra hanedanın en büyüğü olan Şehzade Mahmud’un yanına gitti. Devlet adamları yeni padişaha biat ettiler. Böylece III. Ahmed’in 27 yıllık hükümdarlığı ve Türk yenileşme tarihinin başlangıcı olan Lale Devri sona erdi.