İbrahim Müteferrika’nın 1747 yılında ölümünden sonra matbaanın işletme izni Rumeli kadılarından İbrahim Efendi ile Anadolu kadılarından Ahmed Efendi’ye verildi. Bu ikili matbaada sadece bir kitap basabildiler.

Talebin olmaması ve halkın ilgisizliği sebebiyle işi bıraktılar. 1757’de basılan kitap da İbrahim Müteferrika tarafından basılan Vankulu Lugati’nin ikinci baskısıydı. Matbaa uzun bir sessizlik dönemi geçirdikten sonra tekrar 1784’te açılabildi.