II. Osman’ın bazı icraatları asker, ulema ve halk tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Tüm itirazlara rağmen sultanın hacca gitmek için Üsküdar’a geçmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. İsyan bayrağını açan sipahi ve yeniçeriler önce Süleymaniye Camii’nin avlusunda toplandılar. Burada biraz bekledikten sonra Atmeydanı’na doğru hareket ettiler. Meydanda sadece askerler değil, ilmiye mensupları ve İstanbul halkının bir bölümü de bulunuyordu.

Kalabalık hep bir ağızdan; ''Padişahımızı Kâbe’ye gitmek nâmı ile Anadolu’ya götürmek isteyenleri ve padişahı Anadolu’ya geçmekten vazgeçirmek isteriz'' diye bağırıyordu. Asiler padişah hocasının, kızlarağasının ve veziriazamın kellelerini istiyorlardı. Bu arada şehrin kapıları kapatıldı ve isyan, Üsküdar’da bulunan II. Osman’a haber verildi. Asiler, kanunî bir engel kalmaması için Şeyhülislâm Esad Efendi’den padişaha devlet hazinesini boşalttıranlar ve onu hacca gitmeye ikna ederek fitneye sebep olanların katledilmesine dair bir de fetva aldılar.

Fetvayı alan askerler, vakit kaybetmeden Atmeydanı’na gittiler. Beşiktaş’tan yeni hareket etmiş donanma askeri de şehirdeki bu sesleri duyunca karaya yanaştı ve kapılar kapalı olduğu için surların üzerinden atlayarak asilere katıldı. Her geçen dakika daha da kalabalıklaşan asileri ikna etmek için sadrazam ve yeniçeri ağasının gönderdiği aracılar ise taşlandılar. Padişah, durumu görünce hacdan vazgeçti. Ancak öldürülmesi istenen kişileri vermedi.

İsyanın ikinci günü asiler önce Yeniodalar’da ve daha sonra Fatih Camii’nde toplandıktan sonra şehrin dört bir yanından Atmeydanı’na doğru akın ettiler. Ulemadan birkaç kişi, asilerin isteklerini padişaha iletmek için saraya gönderildi. Ancak II. Osman, asilerin öldürülmesini istedikleri kişileri vermemekte diretip, sert konuşunca kendi sonunu da hazırladı.

Atmeydanı’nda heyetin getireceği cevabı bekleyen kalabalık, uzun zaman geçmesine rağmen saraydan kimse çıkmayınca harekete geçti. Önce Ayasofya Camii’nin
minarelerine gözcüler çıkarıldı. Gözcüler, Topkapı Sarayı’nda söylendiği gibi bostancı askerinin hazır bulunmadığını meydandaki kalabalığa bildirince asiler hemen sarayın içine akın ettiler. Kalabalığın arasından biri; ''Sultan Mustafa’yı isteriz” diye bağırınca, diğerleri de aynı sözü tekrarladılar. Bundan sonra askerlerin yeni hedefi II. Osman’ı devirmek ve I. Mustafa’yı tahtta çıkarmaktı.

I. Mustafa, Harem’deki odasında kapalı tutulduğu yerden alınıp, saray dışına çıkarıldı. Durumu haber alan II. Osman, askerin istediği kişileri verdi. Ancak iş işten geçmişti. Ellerine geçirdikleri kişileri parçalayarak öldüren yeniçeriler tatmin olmamışlardı. Padişahın yeni atadığı veziriazam ve yeniçeri ağasını da kabul etmeyerek, onların evlerine saldırdılar. Askerler, I. Mustafa’yı padişah olarak tanıdıklarını ilan etmişlerdi.

Genç Osman mecburen yeniçeri ocağına sığındı. Başka bir çaresi kalmayan genç padişah, yatsı namazından sonra Ağa Kapısı’na gitti. Bu sırada I. Mustafa’nın annesi kontrolü eline almaya başlamış, yeni bir veziriazam ve yeniçeri ağası tayin etmişti. II. Osman’ın yerini bulan askerler onu oradan alarak, başı açık ve sırtında sadece bir elbise bulunduğu hâlde Orta Camii’ne götürdüler. Davud Paşa, Genç Osman’ı hemen öldürmek istediyse de, yeniçeri ileri gelenleri yeni veziriazamı engellediler. Ancak Davud Paşa, kısa bir süre sonra sultanı Yedikule’de boğdurttu.