1787-1791 savaşının Şark Meselesi’ne ilgili etkilerinden biri de İngiltere’nin dış politikasında değişikliğe sebep olmasıydı. İngiltere, Amerika’daki savaşlarda Fransa ile mücadele ettiğinden Rusya ile dostane ilişkiler geliştirmeye çalışıyordu. Fakat özellikle William Pitti’nin İngiltere Başbakanı olmasıyla İngiltere’nin Şark politikasında önemli değişimler oldu.

Rusya’nın Karadeniz ve Akdeniz’de hakim olmak istemesini ticaret yolları için büyük bir tehlike olarak gören İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünün korunması yönünde bir dış politika izleyecekti. İngiltere’nin bu dış politikası 93 Harbi’ne kadar sürdü.