IV. Mehmed’in, askerin ve halkın isyanı ile tahttan indirilmesi İstanbul’da yeni kargaşalıkların da habercisiydi. Askerin İstanbul’a girmeleri önü alınamaz olayların yaşanmasına yol açabilirdi. Siyavuş Paşa, bu yüzden kısa sürede ulufelerini verip askeri terhis etmek gayretindeydi. Fakat gerekli parayı top-layamayınca her gün biraz daha fazla asker şehre girmeye başladı.

Başıbozuk asker, daha şehre girdiği ilk günden itibaren sokaklarda terör estirmeye başlamıştı bile. Dükkânlar ve evler soyuluyor, esnaftan zorla para toplanıyor, vermeyenler ise feci bir şekilde dövülüyordu. Şehir halkı evlerinden çıkamaz, esnaf ise dükkânlarını açamaz hâle gelmişti. Askerler şehirde soygun ve yağma yapıp, kadınlara saldırdılar. 13 Aralık’ta Atmeydanı’nda toplandılar ve 15 aydır alamadıkları maaşlarının ödenmesini istediler. Hazinede para bulunmadığı için sarayda bulunan altın ve gümüş eşyalar darbhaneye götürülerek para basıldı.

Basılan para maaşları ödemek için yetersiz kalınca, zenginlerden “İmdad-ı seferiye” adı altında vergi alındı. Mısır’dan para istendi. Fakat toplanan bu para da askerlerin birikmiş maaşlarını ödemeye yetmedi. Bunun üzerine alacağı kalan askerlerin eline bir belge verilerek, maaşlarını devletin tespit ettiği zenginlerden almaları istendi. Maaş meselesi halledilmesine rağmen askerlerin ileri gelenleri zorbalığa devam ediyorlardı. Zorbabaşıları, kendilerini ortadan kaldırmak isteyen İkinci Vezir
Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa’yı Çanakkale’ye sürdürttüler. Devlet kadrolarına istedikleri kişileri tayin ettirdiler.

Sultan, cepheden kötü haberler gelmesini fırsat bilerek askerin savaşa gitmesi için emir yayınladı. Bu arada Yeniçeri Ağası, asilerin elebaşlarını ortadan kaldırarak şehirdeki karmaşaya bir son vermek için zorbabaşıları öldürtmek istedi. Ancak bunu haber alan yeniçeriler tarafından feci bir şekilde öldürüldü. Bu olay, büyük bir isyanın da davetçisi oldu. Asiler, sadrazamın Şehzâdebaşı’ndaki evine doğru harekete geçtiler. Top atışıyla Paşa’nın konağında meydana gelen gediklerden içeri doluşan askerler Siyavuş Paşa’yı öldürdükten sonra evinde ne varsa yağmaladılar.

Zorbalar özellikle İstanbul esnafı ve halka kan kusturuyorlardı. Payitaht İstanbul’da can ve mal güvenliği kalmamıştı. Bir gün asiler Topkapı Sarayı önünde toplanırken başka bir gün zorbalardan şikâyetçi halk meydanları doldurmakta, meydanlar “Dâd (adalet) padişahım dâd” feryatları ile inlemekteydi.

Asilerin baskıları artınca esnaf ayaklandı. II. Süleyman, önce halkın kendini tahttan indireceğini düşündü ama daha sonra kalabalığın, zorbaları ortadan kaldırmak niyetinde olduğu kanaatine varınca onlarla birlikte hareket etmeye karar verdi. Bundan sonra şehir sokak larında adeta zorba avı başladı. Birkaç gün içinde bu zorbaşılar saklandıkları yerlerinden çıkarılıp Sultanahmet Meydanı’nda idam edildiler. Böylece aylardır İstanbul’a hakim olan asayişsizlik halkın isyanı ile ortadan kaldırıldı. Ancak payitahtın göreceği daha kara günler henüz gelmemişti.