Aslında 1730’dan birkaç sene önce de devlet adamları arasında bir isyanın patlak vereceği tahmin ediliyordu. Hatta 1722’de İran ve Rusya tarafındaki olumsuz gelişmeler yüzünden İstanbul’da bir isyan çıkabileceği ihtimalinin olduğunu Venedik raporları kaydeder. Son raddeye gelen isyanlar Sadrazam İbrahim Paşa’nın gelişmeleri casusları vasıtasıyla haber alması ve paşanın insanların kalbini kazanacak işler yapmasıyla önlenmiştir.

Asiler, 1730 İsyanı için sekiz ay öncesinden hazırlıklara başlamışlardı. Güçlerini ölçmek için belirlenen tarihten daha önce Sadabad’da Bostancılarla bir kavga dahi başlattılar ama henüz isyan için şartların olgunlaşmadığını gördüler. Şartlar ancak Eylül 1730’da uygun hale geldi. İsyan için seçilen kişilerin kimlikleri, seçilen gün ve slogan zaten isyanın çok daha önceden planlandığının göstergeleriydi.

İsyan için 28 Eylül 1730 Perşembe’nin seçilmesi önemliydi. Çünkü bu gün resmî tatildi ve devlet adamlarının büyük bir kısmı İstanbul dışındaydı. Ordu da İran seferi için Üsküdar’a geçirildiğinden sur içinde kendilerine direnecek fazla bir güç yoktu. Olanlar da daha önce gizli toplantılarda kazanılmıştı. İsyanın bir taht değişikliği ile sonuçlandırılacağı da önceden belirlenmişti.