Sultan Abdülhamid tahta çıkarken ne pazarlık yaptı?

2018-01-23 19:47:27

V. Murad, sağlık durumunun hükümdarlık yapmaya elverişsiz olması yüzünden tahttan indirilerek, yerine veliaht Şehzade Abdülhamid geçirildi. II. Abdülhamid tahta geçerken Yeni Osmanlılar, özellikle Şura-yı Devlet Reisi Midhat Paşa şehzâdeyle pazarlık yapmış ve Meşrutiyet’i ilan edeceği sözünü almıştı.