Osmanlı yönetimi, Kıbrıs Seferi’nden önce Avrupa’da kurulması muhtemel ittifakı parçalamak için 18 Ekim 1569’da Fransa’yla çok kapsamlı bir kapitülasyon antlaşması imzalandı. Fransız Elçisi Claude du Bourg’un, II. Selim’den aldığı bu ahidname daha önce İtalyan devletçiklerine verilenlerden daha büyük avantajlara sahipti. Zira bu dönemde kapitülasyon sadece Venedik, Fransa ve Lehistan’a verilmişti. Bu yüzden İngiliz, İspanyol, Portekizli, Katalan, Sicilyalı, Anconalı ve Ragüzalı tüccarlar, Osmanlı topraklarında Fransız bayrağı altında ticaret yaptılar.