Osmanlılar’dan önce şehzadelerin yanına ''atabey'' adı verilen görevliler verilirdi. Aynı sistem Osmanlılar’da geliştirilerek kullanılmaya devam edildi. Osmanlılar’da şehzadelerin yanındaki görevlilere ''lala'' denildi. Osmanlı şehzadeleri bir sancağa gittiklerinde yanlarında bulunan lala bölgenin idaresinden ve şehzâdenin eğitiminden sorumlu olurdu. Merkezden yazılan yazılarda şehzade değil lala muhatap alınırdı.

Şehzadelerin davranışlarından lalalar sorumlu tutulurdu. Lala aynı zamanda şehzâdenin padişahın otoritesine karşı herhangi bir faaliyete girmesini de engellerdi. Şehzadelerin sancağa çıkma uygulaması sona erdikten sonra lala tayini yine devam etmiş, ancak bu defa lalalar saray görevlilerinden seçilmiştir.