I. Ahmed’den sonra kardeş katli hemen sona ermedi. Padişahlar kardeşlerini yaşadıkları müddetçe kendileri için tehlike olarak görüyorlardı. Nitekim askerler, hayattaki şehzâdeleri padişahlar üzerinde bir tehdit unsuru olarak kullanmaya başlamışlar. Bu nedenle hükümdarlar fırsat buldukça kardeşlerini öldürtmüşlerdir.

Genç Osman, Lehistan seferi sırasında kendisinden dört ay küçük olan kardeşi Şehzade Mehmed’i öldürttü. Ancak bu iş için devrin şeyhülislâmı Esad Efendi’den müsaade alamamış, fetvayı şeyhülislâmlıkta gözü olan Rumeli Kadıaskeri Kemaleddin Efendi vermişti.

Dönemin kaynakları Şehzâde Mehmed’in öldürülmeden önce şu bedduayı ettiğini yazarlar: ''Osman, Allah’dan dilerim ki ömr ü devletin berbad olup, beni ömrümden nice mahrum eyledin ise sen dahi saltanat süremeyesin.'' Daha sonra tahta çıkan IV. Murad da fırsatını bulduğunda, özellikle İran’a karşı başarı kazandıkça, zaferlerini kullanarak kardeşlerini öldürttü.

Bu yüzden öldüğünde hayatta kalan tek kardeşi İbrahim’in de psikolojisi bozulmuştu. IV. Mehmed, kardeşlerini öldürmeye çalışmışsa da başta valide sultan olmak üzere, devlet ileri gelenleri buna engel olmuşlardır. Hatta onun bu teşebbüsünü duyan halkın gösteri yaptığı söylenilir. IV. Mehmed’in teşebbüslerinin başarılı olmamasıyla kardeş katli dönemi sona ermiştir.