Osmanlı İmparatorluğu’nda şehzadeler babalarının padişahlığı döneminde yanlarına lala adı verilen tecrübeli bir devlet adamıyla birlikte sancaklara vali olarak gönderilirlerdi. Sancak valiliği sayesinde şehzadeler devlet idaresini öğrenirlerdi. Manisa, Kütahya ve Amasya gibi şehirler “şehzâde sancağı” olarak tanınırdı. Ancak şehzâdelerin yöneticilik yaptığı sancaklar bunlarla sınırlı değildi.

Haldun Eroğlu’nun araştırmasına göre Osmanlı tarihi boyunca şehzadeler şu şehirlerde görev yapmışlardır: ''Bursa, İnönü, Sultanhisar, Kütahya, Amasya, Manisa, Trabzon, Şebinkarahisar, Bolu, Kefe, Konya, Akşehir, İzmit, Balıkesir, Akyazı, Mudurnu, Hamidili, Kastamonu, Menteşe (Muğla), Teke (Antalya), Çorum, Niğde, Osmancık, Sinop ve Çankırı'' Sancağa çıkan son şehzadeler Manisa’da görev yaptılar.

Daha önce tahta çıkan şehzadeler Amasya’da görev yaparken, sonrakilerin Manisa’ya gönderilmesinin sebebi şehzâdelerin İstanbul’a daha yakın olan bu sancakta kontrollerinin daha rahat yapılabilmesindendi.