11. yüzyıldan itibaren kullanılan Türkiye ismi Osmanlılar zamanında daha da yaygınlaştı. Osmanlı topraklarına giren seyyahlar eserlerinde bu bahsi anlatırken ''Türkiye’ye girdik'' demekteydiler. Avrupa’da yazılan kitaplarda, yapılan haritalarda Osmanlı İmparatorluğu, ''Türk İmparatorluğu'' olarak zikredilir. Osmanlılar, Türk diye adlandırılırken,

padişaha ''Türkler’in Sultanı'' denilirdi. Özellikle XVI. yüzyılda Türk korkusu sebebiyle Avrupa’da binlerce kitap kaleme alındı. Bu kitapların hepsinde Osmanlılar, Türk olarak zikredildiler. Bunların en önemlilerinden birisi olan Richard Knolles’in 1603 yılında yayınlanan eseri “The General Historie of the Turks”, yani Türkler’in Genel Tarihi adını taşıyordu. Bu kitabın ilk cümlesi ise ''Türkler’in Muhteşem İmparatorluğu, çağımızın dehşeti'' şeklindeydi.

Osmanlılar’ın Türk kimliği Avrupa’ya o kadar büyük bir etki etmişti ki, imparatorluktan giden herşey ''Türk'' adını alıyordu. Örneğin, Yemen kahvesinin Türk kahvesi olarak adlandırılması gibi. Hatta Avrupalılar, Müslüman olan birisini ''Türk oldu'' şeklinde anmaktaydılar. Uzun süre Osmanlı ülkesinde kalan ve buranın kültüründen etkilenen bazı seyyahlar, ülkelerine döndüklerinde ''Türkleştikleri'' suçlamasıyla hapse bile atılmıştı.