Ahmedî’nin eserinden sonra gelen ilk dönem Osmanlı tarihinin kaynaklarından biri de tarihi takvimlerdir. Saray takvimleri olarak da adlandırılan bu kısa metin manzumeleri Hazreti Adem’den itibaren peygamberlerin ve halifelerin kronolojik listeleri ile Selçuklu, Osmanlı ve Karamanlılar’ın tarihlerine ait önemli olayları ihtiva ederler. Bu takvimlerde ayrıca kehanetler ve rüya tabirleri ile ilgili bilgiler de bulunur. Altı tanesi yayınlanan bu takvimlerin çoğunluğu II. Murad döneminde hazırlanıp, padişaha sunulmuştur.

Bu takvimlerde kısa bilgiler bulunsa da zaman zaman önemli noktalara değinilmiştir. Örneğin bu takvimlerde, Osmanlı kroniklerinde ''Düzmece'' olarak nitelenen Şehzâde Mustafa’nın Yıldırım Bâyezid’in gerçek oğlu olduğu açıkça ifade edilmiştir. Takvimlerde olayın geçtiği yıl verilmeyip, takvimin hazırlandığı yıldan ne kadar önce meydana geldiği zikredilmektedir. Bazı takvimler daha sonra tarihçiler tarafından ele alınıp, biraz süslenerek tarih kitabı hâline getirilmişlerdir.