Tuğrul Bey'in üvey kardeşi İbrahim Yinal, 1047'de Nişabur'a gelen Türkmen birliklerini Anadolu'ya göndermiş ve kendisinin de arkalarından geleceğini vaadetmişti. Bu sırada Selçuklu hanedanından Hasan Bey komutasındaki kuvvetler de, Van gölü havzasını ele geçirmek için harekete geçmişlerdi.

Vaspurakan'da Bizans Valisi Aaron, Selçuklular'ı Büyük Zap Suyu civarında pusuya düşürerek mağlup etti. Savaşta Hasan Bey şehit oldu. Bu olayın ardından büyük bir ordu ile Anadolu'ya gelen İbrahim Yinal ve Kutalmış, Bizans kuvvetlerini Pasin ovasındaki Hasankale'de 18 Eylül 1048 tarihinde büyük bir yenilgiye uğrattılar. Bu zafer sayesinde Türkmenler Anadolu'dan yayılma imkanı bularak Trabzon'a kadar ilerlediler.