Osmanlı İmparatorluğu, Karlofça Antlaşması’ndan sonra kaybettiği toprakları geri almak için fırsat kollamaya başlamıştı. İlk olarak 1711 yılında Rusya’ya karşı yapılan Prut Seferi’yle, Azak geri alındı. Ardından 1715’te Venedik’e savaş açıldı ve Mora yeniden fethedildi. Ancak 1715-1718 yılları arasında Venedik’le yapılan savaşa Avusturya’nın müdahale etmesi sonucu, bu devletle de savaşıldı.

Venedik karşısında zafer kazanan Osmanlılar, Avusturya’ya karşı mağlup oldular. 1715-1718 savaşı sonunda imzalanan Pasarofça Antlaşması’yla Mora alınırken, başta Belgrad ve Semendire olmak üzere, Sırbistan’ın büyük bir kısmı kaybedildi. Pasarofça Antlaşması’ndan sonra Karlofça ile kaybedilen toprakları alma umudunu iyice kaybeden Osmanlı idarecileri savaş dönemini kapattı ve Lale Devri'ni başlattı.