Osmanlı İmparatorluğu, XVI. yüzyılın sonlarında kargaşa ve buhran dönemine girince Osmanlı yazarları bu durumun sebeplerini bulmaya çalıştılar. Yazarlar, buhranın ilk belirtilerini Kanuni Sultan Süleyman döneminde bulmakla birlikte, asıl problemlerin III. Murad devrinde başladığını söylüyorlardı. Bu dönemde ıslahat gerektiren en önemli durum, devletin otoritesinin yeniden tesisiydi.

Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet düzenine yeni baştan çeki düzen verilen dönem IV. Murad zamanı oldu. Sultan Murad, devlet yönetimini ele aldığında bir dizi yeni düzenleme yaparak, Osmanlı İmparatorluğu’nu 15 yıldır devam eden istikrarsızlıktan kurtardı. Devletin ve padişahın otoritesi yeniden tesis edildi. Devletin gelirleri bir düzene sokuldu ve 1632’de ülke çapında yaptırdığı timarlı asker sayımıyla haksız yere kullanılan timarlar tespit edilerek, asker sayısı yeniden belirlendi.

IV. Murad’ın tesis ettiği devlet otoritesi ölümünden sonra tekrar bozuldu. Devlet otoritesi Köprülüler döneminde yeniden sağlandı ve 1683’teki II. Viyana Kuşatması’na kadar büyük problemlerle karşılaşılmadan gelindi.