Osmanlı İmparatorluğu, II. Viyana Kuşatması’ndan sonra devam eden kötü gidişatına engel olamadı. 16 yıl süren savaş sırasında Fazıl Mustafa Paşa bozulan sistemde bazı ıslahatlar yaptı. Ancak savaş devam ettiği için bu yıllarda yeni bir düzenleme yapmak zordu.

Karlofça Antlaşması’ndan sonra Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa devletin bozulan düzenini yeniden tesis etti. Savaşın yaralarını sardı. Ordu ve donanmada düzenlemeler yaptı. Fakat dönemin şeyhülislamı Feyzullah Efendi’nin baskısı yüzünden görevinden ayrıldı.

Osmanlı İmparatorluğu, 1711 yılında Prut’ta Ruslar’a karşı başarılı oldu. 1715’te Venedik’i de mağlup ederek, Mora’yı geri aldı. Ancak 1715-1718 savaşlarında, Avusturya karşısında mağlup olarak Sırbistan’ın büyük bir kısmını kaybetti. Bu yenilgi esaslı ıslahat ihtiyacını gündeme getirdi.