1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması’ndan sonra ''Lale Devri'' adı verilen barış dönemi başladı. Bu dönemde İstanbul baştan başa imar edildi. Tercüme heyetleri kurularak, çeşitli dillerden eserler Türkçe’ye çevrildi. Bunun yanısıra, batı dillerinden astronomi, felsefe gibi konulara ait bazı eserler de tercüme edildi. Avrupa’ya elçiler gönderilerek, burası tanınmaya çalışıldı.

Başta çini olmak üzere, çeşitli imalathaneler kuruldu veya yeniden dizayn edildi. Ancak imparatorluk için köklü ıslahatlar yapılmamıştı. Bu devrin en önemli icraatı olacak Avrupa tarzı asker yetiştirilmesine, Üsküdar’da çok geç başlanmış ve bu teşebbüs de Patrona İsyanı yüzünden asrın sonlarına kalmıştı. Asıl önemli ıslahatlar Lale Devri’nden sonra tahta geçen I. Mahmud’un hükümdarlığı zamanında yapıldı.