XVIII. yüzyılda Humbaracı Ahmed Paşa’dan sonra Osmanlı ordusundaki ıslahatlar için bir diğer önemli isim Baron François de Tott’tur. Aslen Macar olan Baron de Tott, 17 Ağustos 1733 tarihinde Fransa’da Chamigny’de doğdu. Uzun yıllar orduda görev yaptı. Fransız Elçisi Vergennes’in yanında görevlendirilen babasıyla birlikte 1755’te İstanbul’a geldi. Burada Türkçe öğrenmeye başladı ve Osmanlılar’ı tanımaya çalıştı.

Babasının ölümünden sonra onun yerine Fransız elçisinin danışmanı oldu ve bu görevini 1763’e kadar sürdürdü. 1763’te Paris’e döndü, 1766’da İsviçre’ye temsilci olarak gönderildi. 1767’de Kırım’da konsolos olarak görevlendirildi. 1768 Rus Savaşı’nın çıkmasında önemli rol oynadı. 1769’da İstanbul’a gelerek, Boğaz’ın tahkiminde görev aldı.

1771-1776 yılları arasında toplar döktürdü ve Sürat Topçuları Ocağı’nı kurdu. Boğaz’da kaleler inşa ettirdi. 1773’te Mühendishane’yi kurdu. 1777’de Fransa tarafından Mısır ve Akdeniz kıyıları hakkında bilgi toplamakla görevlendirildi. Ülkesine döndükten sonra orduda görevine devam etti. Fransız İhtilali yüzünden İsviçre’ye kaçtı. 24 Eylül 1794’te Macaristan’da öldü. Baron de Tott’un hatıraları daha kendisi hayatta iken Fransa’nın Osmanlı konsolosu olan Charles de Peyssonel tarafından şiddetle eleştirilmesine rağmen, 1785’te Amsterdam’da yayınlanmıştı.

Uzun süre Osmanlı topraklarında kalmasına rağmen, Türkler’i pek sevmeyen yazarın Hristiyan taassubu yüzünden, hatıralarında Osmanlı İmparatorluğu hakkında olumsuz düşünceler bulunur. Yazar hatıralarında yer yer yalan da söyler. Mübalağalı iddiaları, hayal ve yalancılık edebiyatının meşhur eseri Baron Münchausen’in Serüvenleri masallarına kaynak oldu. Baron de Tott’un hatıralarıAvrupa’da Türkler’le ilgili en çok okunan kitaplardan biri olması dolayısıyla, Osmanlılar hakkında olumsuz düşüncelerin yayılmasına vesile oldu.