Osmanlı İmparatorluğu III. Selim’e kadar diğer devletlere daimi elçi göndermemişti. Dışarıda elçi bulunmaması sebebiyle Avrupa hakkında sağlıklı bilgi alınamıyordu. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Avrupa’nın önemli merkezlerinde devamlı kalacak ikametgah elçilikleri açıldı. İlk ikametgah elçiliği 1793 yılında Londra’ya açıldı.

Bunu 1797’de Paris, Berlin ve Viyana’da açılan elçilikler takip etti. Bu elçilikler Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’ya açılan pencereleri oldular. Buralarda yabancı dil öğrenen Osmanlı devlet adamları Avrupa’yı tanıdılar ve bulundukları yerlerde ülkelerini tanıttılar.