I. Murad’dan sonra tahta çıkan Yıldırım Bayezid savaş alanında kardeşi Yakup Çelebi’yi öldürttü. Kardeşinin isyan etme gibi bir durumu olmamıştı. Yıldırım’ın ölümünden sonra Fetret Devri Osmanlılar için çok acı tecrübelerle dolu geçti. Yıldırım’ın dört oğlu 11 yıl birbirleriyle mücadele ettiler. Osmanlı ülkesi parçalandı. Bu dönem Osmanlılar’da kardeş katlinin meşrulaşmasının zeminini hazırladı. Çelebi Mehmed kardeşlerini ortadan kaldırıp, tahta çıktıktan sonra da problemler bitmedi.

Tahta geçtikten sonra bu kez de Timur’un eline esir düşmüş olan kardeşi Mustafa Çelebi ortaya çıktı. Mustafa Çelebi, Çelebi Mehmed’e yenildikten sonra Bizans’a sığındı ve Osmanlı için bir tehdit unsuru oldu. Çelebi Mehmed öldüğünde Bizans’ın elinde bulunan kardeşi Mustafa Çelebi’nin yeniden harekete geçebileceği endişesinden dolayı sultanın ölümü uzun süre gizlendi. Hatta Şehzade Murad ne olur olmaz diye Bursa’da cülüs etti. Ölüm haberi duyulunca Bizans’ın serbest bıraktığı Mustafa Çelebi, bütün Rumeli’ye sahip oldu.

Vezirlerinin akıllı siyasetiyle amcasını mağlup eden II. Murad, küçük yaştaki iki kardeşi Yusuf ve Mahmud’un gözlerini kör ettirerek etkisizleştirdi. Hamidili’nde sancakbeyi olan kardeşi Mustafa’ya ise dokunmadı. Ancak Mustafa Çelebi, Anadolu beyliklerinin kışkırtmaları sonucunda isyan edince, yakalanarak öldürüldü. Yaşayan her şehzade Osmanlı saltanatı için bir tehlike oluyordu.