İstanbul’da ilk yeniçeri isyanı, II. Mehmet vefat ettiğinde ortaya çıktı. Fatih Sultan Mehmed’in Mayıs 1481'de Gebze’de çıktığı seferde vefat etmesi üzerine ölümü gizlenmeye çalışıldı. Veziriazam Karamani Mehmed Paşa derhal Şehzade Cem ve Şehzade Bâyezid’e ulaklar göndererek babalarının vefat ettiğini haber verdi. İstanbul’a erken gelen şehzade tahta çıkacaktı. İki şehzadeden biri tahta geçene kadar ölüm haberi gizli tutulmalıydı. Sultan’ın hamama gitmesi gerektiği bahanesiyle Fatih’in cesedi vakit kaybettirilmeden İstanbul’a geçirildi ve Topkapı Sarayı’na getirildi.

Bu arada askerin padişahın ölüm haberini öğrendiğinde İstanbul’da bir kargaşaya yol açmaması için de şehre girmeleri yasaklandı. Birkaç gün sonra askerler II. Mehmed’in öldüğünü her nasılsa öğrenip, ellerine geçirdikleri balıkçı tekneleriyle İstanbul’a akın ettiler. Özellikle kapıkulu askerleri İstanbul’da, büyük bir yağma başlattılar. Şehzade Bayezid taraftarları askerin isyanını destekliyorlardı. Askerler, Şehzade Bâyezid’in tahta çıkmasında en büyük engel olan Cem Sultan taraftarı Veziriazam Karamani Mehmed Paşa’yı sokak ortasında parçalayıp, konağını yağmaladılar.

Fatih tarafından İstanbul muhafızı olarak bırakılmış eski veziriazamlardan Vezir İshak Paşa, askere kesenin ağzını açarak, kısa sürede duruma hakim oldu. Sabık veziriazam, II. Bayezid taraftarı olduğu için bu şehzade gelene kadar yerine İstanbul’da bulunan 11 yaşındaki oğlu Şehzade Korkut’u tahta çıkardı. Böylece askerin isyanı biraz daha yatıştırıldı. Yeniçeriler, II. Bayezid’ı Topkapı Sarayı Bab-ı Hümayun’un önünde karşıladılar. Yeni sultandan veziriazamı öldürdükleri ve şehirde yağma yaptıkları için af dilediler. Padişah da askerleri affetti. Böylece İstanbul, bundan sonra sıkça karşılaşacağı isyanlar serisinin ilkini yaşamıştı.