II. Bayezid’ın hükümdarlığının son yıllarında oğulları arasında taht mücadelesi başlamıştı. Yavuz Sultan Selim babasına karşı isyan etti, ancak mağlup oldu. II. Bayezid en çok sevdiği oğlu Ahmed’i hükümdar ilan etmek üzere İstanbul’a davet etti. Yeniçeriler, Şehzade Ahmed’in tahta çıkmak için İstanbul’a davet edildiğini ve Maltepe’ye kadar geldiğini öğrendiklerinde isyan bayrağını kaldırdılar.

Şehzade Selim’in padişah olmasını isteyen askerler, Şehzade Ahmed’in Üsküdar’dan İstanbul’a geçmesini engellemek için Boğaz’daki bütün ulaşım araçlarına el koydular. Bununla da kalmayıp, İstanbul’da bulunan Şehzade Ahmed taraftarlarının evlerini yağmaladılar. İstanbul’daki bu isyanı haber alan Şehzade Ahmed de mecburen Maltepe’den geri döndü.

Sultanın sefere çıkamayacak kadar yaşlı olmasını, Safeviler’in Anadolu’da estirdiği terör ve şehzadeler arasındaki iç savaşları bahane eden askerler, Topkapı Sarayı önüne gelerek padişah olarak Şehzade Selim’i görmek istediklerini dile getirdiler. Veziriazam Mustafa Paşa gelişmeleri bildirmek üzere padişahın yanına gitti. Neler olduğunu ve askerin isteklerini öğrenen Sultan Bayezid önce ''Nitekim ben sağım, beyliğimi kimseye vermezim'' dedi.

Bu cevap üzerine Mustafa Paşa, ''Devletlü hünkâr! Tuzunuz etmeğünüz yidük, helâl eylen. Taşra çıkıcak bizüm işimüz tamâm iderler'' deyince, padişah da, ''Şimdi ben pâdişâhluğum virmeyicek beni gelüp katl iderler mi?'' diye sordu. Padişahın bu sualine karşılık veziriazam da ''Yok katl itmezler, ammâ harbe ucuyla kaftanınızdan çekip tahtdan aşağa indirirler'' şeklinde bir cevap verdi. II. Bâyezid artık yapacak bir şey olmadığını anlayınca, tekrar bir isyan yaşanmaması için, askerin isteğini kabul ederek oğlu Selim’i padişah ilan etti.