Siyaset bilimi üzerine yazdığı ''Prens'' isimli eseriyle günümüzde bile fikirleri tartışılan Nikolo Machiavelli eserinde Osmanlılardan da bahseder ve Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu’nu kıyaslar. Machiavelli, fethedilen yerlerde tutunabilmek için fatihlerin o bölgelerde oturması gerektiğini söyler ve Türkler’in İstanbul’daki durumlarını bu fikrine örnek olarak gösterir. Yeni fethedilen bir ülkenin elde tutulmasıyla ilgili meselelerin iki biçimde karşımıza çıktığını söyleyen yazar, bu durumun ülkelerin idari sisteminden kaynaklandığını belirtir.

Osmanlı İmparatorluğu’nu ele geçirmenin çok güç ancak işgal ettikten sonra da elde tutmanın kolay olduğunu söyler. Machiavelli’ye göre, Türk devletini ele geçirmenin zorluğu işgalcileri içeriden çağıracak beyler yoktur ve halkın ayaklanması gibi bir durum da meydana gelmez. Osmanlı İmparatorluğu birlik içinde olduğundan saldırganların başarıya ulaşmak için kendi güçlerinden başka dayanakları olmayacaktır. Ancak Türkler bir kez yenilip, ordusu tamamen yok edilirse hükümdar ailesinin dışında kimseden korkmaya gerek yoktur.

Hanedan mensupları öldürüldükten sonra halk nezdinde saygı uyandırıp liderlik yapacak beyler olmadığından idari düzen kolaylıkla kurulabilir. Machiavelli, ikinci örnek olarak gösterdiği Fransa’da ise tam tersi bir durumun olduğunu belirtir. Fransa işgali kolay ancak elde tutulması zor bir ülkedir. Bunun sebebi de feodal beylerdir.