Ahmet Evin’in araştırmaları, 1630’lara kadar Osmanlı İmparatorluğu’na gelen seyyahların eserlerinin çoğunda bilinç altındaki korku ve ön yargı sebebiyle basmakalıp düşüncelerin tekrarlandığını ortaya çıkarmıştır. En ufak bir olay bile Türkler’i aşağılamak için yeterli olmaktadır.

Çünkü Türkler onların gözünde Hristiyanlar’ın barbar düşmanlarıdır. Seyyahlar Osmanlı İmparatorluğu’na peşin bir Türk düşmanlığı düşüncesiyle gelmektedirler. Türkiye’ye gelip de bir kitap yazanlar ile hiç gelmeden Osmanlılar hakkında bir eser kaleme alanlar kıyaslandığında çoğu zaman aralarında hiçbir fark görülmez.

Kitaplar bir gözlem eseri olarak değil, Avrupalılar arasında oluşturulan efsanevi Türk tipinden hareketle yazılmışlardır. Ayrıca gelen seyyahların çoğu Türkler’le fazla temasa girmediği için karşılarındaki insanları tanıyıp, anlama durumu da olmamıştır. Türk aleyhtarı kitap ve risaleler yazmak bir nevi modadır. Bu seyahatnamelerde Türkler ''Korkak, okuma-yazma bilmeyen cahil, zalim, miskin, tamahkâr, aşırı gururlu, kaba ve Hristiyanlar’ı hiçe sayan insanlar'' olarak tasvir edilir.