Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili Avrupa’nın en önemli haber alma merkezi Venedik’ti. Çok erken tarihlerden itibaren Osmanlılar’la temasta bulunan Venedikliler, İstanbul’da bulunan ve balyos olarak adlandırılan elçileri ve imparatorluk topraklarında ticaret yapan tüccarları sayesinde Türkler hakkında Avrupa’nın en geniş haber ağına sahipti.

Osmanlı İmparatorluğu’nda görev yapan balyoslar hizmetlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönerler ve burada meclisin karşısına çıkarak Türkler hakkındaki gözlemlerini ihtiva eden raporlarını okurlardı. XVI. yüzyılda Avrupa’da yayın yapan gazetelerin Türkler’le ilgili haber kaynaklarına bakıldığında çoğunun Venedik kökenli olduğu görülür.