Türk modernleşmesinin öncüsü III. Selim’in ölümüyle bir dönem kapanmıştı. Alemdar Mustafa Paşa kısa süren sadrazamlığı sırasında Sekban-ı Cedid adlı yeni bir ordu kurup, yenilikleri devam ettirmeye çalıştı. Ancak yeniçerilerin ayaklanması sonucunda Alemdar’ın öldürülmesiyle yenilikler rafa kaldırıldı. Asiler, Levent ve Selimiye kışlalarını tahrip edip, yeniliklerin sembolü Üsküdar Matbaası’nı yakmışlardı.

Ancak yeniliklere devam edilmemesinin sonuçları ağır oldu. Ruslar, Osmanlı ordusuna ağır mağlubiyetler tattırmaya devam ettiler. Osmanlı İmparatorluğu’nun artık yeniliklerin önünü kapatan yeniçeri ocağını ortadan kaldırmaktan başka çaresi kalmamıştı.

II. Mahmud, 1826’da yeniçeri ocağını ortadan kaldırmak suretiyle III. Selim’in tahttan indirilip, öldürülmesiyle yarım kalan yenilikleri radikal bir şekilde uygulamak için fırsat bulabildi. II. Mahmud’un reformlarıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun yalnız askeri değil, idari, iktisadi ve sosyal yapısı tamamen değişti.