I. Murad, tarih kitaplarında Murad-ı Evvel, Murad Hüdavendigar ve Gazi Hünkar diye anılır. Avrupa kaynaklarında ise ''Amurad'' olarak bahsedilir. Murad Hüdavendigar en çok kullanılan ismidir.

Farsça bir kelime olan Hüdavendigar, “hükümdar” manasına gelir. I. Murad, babası ve dedesi gibi sadece ''Bey'' diye anılmamış, hükümdar olarak da zikredilmiştir.

Hüdavendigar ünvanı sonradan Bursa’nın merkez olduğu sancağın ismi oldu. Bu bölgeler Osmanlı taşra yönetiminde ''Hüdavendigar Sancağı'' olarak geçer.