Avrupalılar, Osmanlılar’a ''Türk'', Osmanlı İmparatorluğu’na ''Türk İmparatorluğu'', Osmanlı ülkesine ''Türkiye'' Osmanlı hükümdarına da Gran Turco, yani ''Büyük Türk'' dediler. Avrupalı Hristiyanlar’ın kafasında Türk-Müslüman-Doğu aynı manayı ifade ederdi. Türk ismi Avrupalılar için şeytan, dinsiz ve barbar manasına gelmekteydi.

Avrupalılar bu düşüncelerini kitaptan resme kadar herşeye yansıttılar. Türk askerlerinin şeytana benzetildiği veya Şeyhülislâm şeytanın kafasını okşarken gösterilen resimlere rastlanılır. Türkler Avrupa’da ''Korkunç Türk'', ''Müthiş Türk'', ''Dinsiz Türk'', ''Hain Türk'' gibi sıfatlarla da nitelendirildiler.