II. Bayezid’in emriyle Türkçe bir tarih kaleme alan ve daha sonra devam ederek, eserini ilk on padişahın anlatıldığı 10 ciltlik bir tarih hâline getiren Şeyhülislâm İbn Kemal’in eseri Osmanlı tarihçiliğinde bir dönüm noktasıdır. İbn Kemal’in tarihiyle ilk dönem Osmanlı tarihçiliği en önemli eserini vermiştir. İbn Kemal, daha önce yazılmış tarihlerde olduğu gibi tarihi birbiriyle ilgisi olmayan olaylar dizisi olarak değil, birbirine bağlı bir hadiseler zinciri olarak ele almıştır.

Bir konuyu anlatırken onun meydana gelmesine sebep olan önceki hadiselerin de üzerinde durmuştur. İbn Kemal’in eseri Osman Gazi’den Mohaç Seferi dönüşüne kadar olan süreyi ihtiva etmektedir. Her padişaha bir defter, yani bir cilt ayrılmıştır. Ancak Kemal Paşazâde’nin on defterden oluşan eserinin tamamı bugün mevcut değildir.