Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk hükümdarı olan Osman Bey, Ertuğrul Gazi’nin en küçük oğlu olmasına rağmen, ağabeylerinin itirazı olmadan beyliğin başına geçmişti. Bu yüzden de kardeşler arasında bir çatışma olmadı. Ancak Osman Bey, kendi hükümdarlığını çekemeyen amcası Dündar Bey’i öldürmek zorunda kaldı.

Bu hanedan içerisinde dökülen ilk kandı. Osman Bey öldüğünde üç oğlu hayattaydı. Büyük oğlu Orhan Bey babası hayattayken, Osman Bey’in hastalığından dolayı beyliğin yönetimini fiilen ele almıştı. Bu yüzden babasının ölümünden sonra tahta çıkması zor olmadı. Tahta çıktığında da kardeşi Alaeddin derviş olup, devlet işlerine karışmadı. Diğer kardeşi Pazarlu Bey de ağabeyinin hükümdarlığını tanıyarak, onunla beraber fetihlere katıldı.

Orhan Bey’in büyük oğlu ve Rumeli fatihi Süleyman Paşa babası Orhan Bey’in tahtına en büyük adaydı. Ancak 1357’de bir av kazasında öldü. Süleyman Paşa’nın ölümünden sonra Rumeli fütuhatında onun yerini kardeşi Şehzade Murad aldı. Bu da babası Orhan Gazi’nin ölümü üzerine Şehzade Murad’ın rahatlıkla tahta çıkmasını sağladı. I. Murad tahta çıktığında Halil ve İbrahim isimli iki kardeşi vardı. Bunlardan Halil, Orhan Gazi’nin eşlerinden Theodora’dan doğmuştu. Theodora, daha önce Bizans İmparatorluğu yapan Kantakuzenos’un kızıydı.

Şehzade Halil aynı zamanda Bizans İmparatoru Ioannes’in kızı ile nişanlıydı. Bursa Sancakbeyliği yapan şehzâdenin, babası tarafından çok sevildiği ve Osmanlı tahtına aday olarak gösterildiği rivayetleri vardır. Hayattaki diğer Şehzâde İbrahim de, I. Murad’dan daha büyük olabilir. I. Murad, Osmanlı hakimiyetinden çıkan Ankara’yı geri aldıktan sonra Eskişehir civarına yönelerek, bu bölgede olan kardeşlerini ortadan kaldırdı. Osmanlı tarihleri bu olay hakkında fazla bilgi vermez. Şehzadelerin isyan ettiklerine dair ufak kayıtlar vardır. Bu iki şehzâdenin öldürülmesi ile birlikte hanedanda ilk kardeş kanı akıtılmış oluyordu.