Dönemin yazarları ve daha sonraki tarihçilerin birçoğu, yeniçeriliğin kaldırılmasını devletin başına bela olan ve yenilikleri engelleyen bir zümrenin tasfiyesi olarak sevinçle karşıladılar ve bu hadiseyi “Vaka-i Hayriye” olarak adlandırdılar.

Bazı yazarların yeniçerilerin yerini dolduracak bir ordunun kurulamaması nedeniyle peş peşe gelen savaş ve isyanlarda Osmanlı İmparatorluğu’nun ağır yaralar aldığını söyleyip, hadiseyi “Vaka-i Şerriye” olarak nitelemelerinin ilmî bir değeri yoktur. Yeniçeri Ocağı’nın askerî bir kıymet ifade etmediğine ortadan kaldırılmalarından önceki 50 sene içinde yaşanan felaketler yeterince şahadet eder.

Yeniçeriler, kaldırılmadan önce kılıçları düşmana karşı değil, padişaha ve halka karşı işleyen bir askerî zümreydi. Ayrıca XVIII. yüzyılda Osmanlı ordusunun önemli kısmını yeniçerilerin değil eyalet valilerinin istihdam ettiği sekban ve leventler ile merkezin parasını ödediği miri askerlerin oluşturduğunu da unutmamak gerekir.