I. Murad’ın tarihi kaynaklarda ismi geçen üç oğlu vardır. Bunlar Şehzade Bayezid, Yakub Çelebi ve Savcı Bey’dir. Kardeşlerin en küçüğü olan Savcı Bey, Bursa’nın idaresiyle görevlendirilmişti. Savcı Bey, bu konumun verdiği avantajla geniş bir taraftar çevresi edindi.

Genç yaşında kazandığı güç, kısa sürede Savcı Bey’in gözünü kararttı ve Bizans İmparatoru V. Ioannes’in oğlu Andronikos ile birlikte, 1385 yılında babalarının Anadolu'da seferle meşgul olmasından istifade ederek isyan başlattı.

Ancak bu girişimleri sonuçsuz kaldı ve kısa sürede bastırıldı. I. Murad, Savcı Bey’in önce gözlerine mil çektirdi, sonra da boğdurttu. Murad’ın diğer oğullarından Yakub Çelebi Karesi Sancakbeyliği yaparken, Şehzade Bayezid de Germiyanoğlu Süleyman Çelebi’nin kızı olan hanımının çeyizi karşılığı Osmanlılar’a bırakılan Kütahya, Emed, Simav ve Tavşanlı’nın idaresini üstlenmişti.

Hüseyin Hüsameddin Amasya Tarihi adlı eserinde, I. Murad’ın, İbrahim isimli bir oğlunun daha bulunduğunu, bu şehzadenin Bursa Valisi olduğunu ve babasının vefatını duyunca Bursa’da hükümdarlığını ilan ettiği ancak Yıldırım Bayezid tarafından idam ettirildiğini söyler. Mükrimin Halil Yinanç da vakıf kayıtlarına dayanarak, I. Murad’ın oğulları arasında İbrahim’in de ismini zikreder. Fakat bu şehzadenin hayatı, faaliyetleri ve akıbetiyle ilgili herhangi bir bilgi vermez.