Bazı Osmanlı tarihleri Osman Gazi’nin zaman zaman “Divân” topladığını söylerler. Ancak bu muhtemelen aşiret yönetimindeki toplantılardan birisiydi. Üyeleri ve toplanma şekli belirlenmiş Divân-ıHümâyûn değildi. Orhan Gazi devrinde, devlet idaresinde vezir adı verilen bir görevlinin ortaya çıkmasından sonra Divân-ı Hümâyûn örgütlenmesi de gerçekleşti.

Aşıkpaşazade Tarihinde, devlet adamlarının divân toplantılarına burmalı dülbend, yani bir çeşit sarıkla katıldıkları yazılıdır. Bu da Divân’ın belli kurallara göre düzenlendiğini gösterir.