Vahdettin Engin, kapitülasyonların kaldırılmasını şöyle anlatır: İttihat ve Terakki hükümeti, I. Dünya Savaşı başlayınca yıllardır ülkenin başına bela olan kapitülasyonları kaldırmak için harekete geçti. Adalet Bakanı İbrahim Bey başkanlığındaki bir komisyon kapitülasyonların kaldırılmasıyla ilgili bir rapor hazırladı.

Sadrazam Said Halim Paşa’nın başkanlığında 8 Eylül 1914’te toplanan Osmanlı hükümeti, komisyonun raporunu kabul etti ve kapitülasyon adı altında yabancılara tanınan bütün imtiyazların 1 Ekim 1914’ten itibaren geçerli olmak üzere kaldırılmasına karar verildi. Karar aynı gün Sultan V. Mehmed Reşad tarafından onaylandı ve bir nota ile yabancı elçiliklere duyuruldu.