Prut Savaşı’ndan sonra Ruslar karşısında kazanılan en büyük askeri başarı olan Kırım Harbi’nin, Osmanlı İmparatorluğu’na büyük etkileri oldu. Savaşın maliyetini karşılamak için 1854’te savaş sırasında, Osmanlı tarihinde ilk defa dışarıdan borç para alındı. Ancak alınan ilk borç savaş için harcandığından, bir müddet sonra hem borcu ödemek, hem de diğer ihtiyaçlar için yeniden borç alınmak zorunda kalındı. Bu durum da Düyûn-ı Umûmiye’ye giden yolun, yani imparatorluğun maddî iflasının başlangıcı oldu.

Kırım Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nu birçok teknolojik yenilikle tanıştırdı. Savaş sırasında haberleşmeyi temin için İngilizler, İstanbul ile Varna ve Varna ile Kırım arasında telgraf hattı çektiler. Fransızlar ise Varna’dan Avusturya’ya kadar bir hat uzatmışlardı. Böylece icadının üzerinden çok geçmeden telgraf, Osmanlı ülkesine geldi. Karaköy Limanı’na müttefik gemileri yaklaşamayınca, burada büyük bir rıhtım inşa edildi.

İngiliz ve Fransızlar’ın dikkat çekmeleri üzerine, Çanakkale ve İstanbul Boğazı ile kıyılarında 18 adet fener inşa edildi. Fenerbahçe ile Haydarpaşa arasında, askeri amaçlarla 3 kilometrelik bir demiryolu yapıldı. Bu, imparatorlukta kurulan ilk demiryoludur. Savaş sırasında İstanbul’da, Avrupalılar’ın bulunması, yerli ahalinin Avrupalılar’ın ileri sürdüğü gibi uygun yol ve kaldırımlar, sokakların daha iyi temizlenmesi ve ışıklandırılması, lağım kanalları ve su boruları döşenmesi isteklerine yol açtı.

Bu harp sırasında İngiliz askeri doktor P. Pincoffs’un tavsiyesi ile batı tarzında ilk Osmanlı mesleki örgütü, Societe Medicale de Constantinople adıyla kuruldu. İstanbul’da bulunan İngiliz, Fransız ve Sardunyalı askerlerin harcamaları esnafı büyük ölçüde zenginleştirdi. Zenginleşen esnaf ise lükse yöneldi. Cevdet Paşa, harem kadınlarının müsrifleşmelerinin ve mesire yerlerinde sık sık görünmelerinin Kırım Harbi yıllarında meydana geldiğini belirtir.

Halk ise savaş yüzünden daha da yoksullaştı. Osmanlı İmparatorluğu savaşın yanısıra, bir de göçlerle uğraşmak zorunda kaldı. Savaştan sonra Kırım ve Kafkasya’dan göçen yüz binlerce muhacir ülkenin değişik yerlerine yerleştirildi.