Şark Meselesi’nin başlangıç tarihi hakkında birçok farklı görüş vardır. Albert Sorel, ''Türkler, Avrupa’ya ayak bastığı andan itibaren bir şark meselesi meydana geldi'' der. Atilla’nın V. yüzyılın ortalarında Avrupa’yı tehdit etmesi, Selçuklular’ın XI. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’yu fetihleri, Osmanlılar’ın XIV. yüzyılın ortalarında Rumeli’ye geçişi, 1683’teki II. Viyana Kuşatması ve bozgunu, 1699 Karlofça Antlaşması, 1734 Nemirov Kongresi, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması gibi hadiseler Şark Meselesi’nin başlangıç tarihi olarak gösterilir. Araştırmacıların çoğunluğu ise Şark Meselesi’ni XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlatırlar.