1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Tuna ve Doğu Anadolu’da olmak üzere iki cephede gerçekleşti. Savaşın başlamasıyla birlikte hızla Romanya’ya giren Ruslar, bu prensliği de kendi yanlarına çekerek Dobruca ve Bükreş yönlerinden Osmanlı topraklarına saldırdılar. Kısa sürede Ziştovi, Tırnova ve Niğbolu’yu ele geçiren Ruslar, 19 Temmuz’da Şıpka Geçidi’ni aştılar. Ruslar’ın başarıları, İstanbul’da paniğe yol açtı.

Başkentin Bursa’ya taşınacağı söylentileri dahi çıktı. Savaşın İstanbul’da kurulacak askeri bir meclis tarafından yönetilmesi kararlaştırıldı. Görevlerinden alınan serasker ve serdar-ı ekrem Divan-ı harbe verildi. Bu arada Süleyman Paşa, Ruslar’dan bir kısım toprakları geri almayı başardı. Plevne’de ise Gazi Osman Paşa Ruslar’ı durdurdu. Ancak Plevne düştükten sonra Rus ilerleyişi yeniden başladı ve Sırbistan da Osmanlılar’a karşı savaşa girdi.

Plevne’den sonra Edirne’ye yürüyen Rus kuvvetleri iyi bir savunma yapma imkanına sahip bu şehri, Vali Eyüp Paşa’nın mühimmatları havaya uçurup, çekilmesi üzerine, 20 Ocak 1878’de teslim aldılar. Bunun üzerine, II. Abdülhamid, bizzat Rus Çarı’ndan ateşkes talebinde bulundu. Doğu Anadolu cephesinde ise Ruslar üç koldan harekete geçip, Erzurum’a ulaştılar. Aziziye tabyalarında Nene Hatun’un halkı teşvikiyle Ruslar durdurulabildi.

Bu cephede Ruslar’a karşı koyan Ahmed Muhtar Paşa’ydı. Paşa’nın daha önemli bir cephe sayılan Rumeli’ye gönderilmek üzere İstanbul’a çağrılmasından sonra, hiçbir ümidi kalmamasına rağmen Erzurum sonuna kadar dayandı. Ruslar ancak ateşkesten sonra boşaltılan şehre girebildiler. Ruslar’ın, Batum’a karşı taarruzları da ateşkes yapılıncaya kadar başarı ile durduruldu.