XVI. yüzyıla kadar Osmanlı sarayındaki kadınlar, ön planda değillerdi. Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan ve kızı Mihrimah Sultan öne çıkan ilk saray kadınlarıdır. Hürrem Sultan’ın Kanuni’nin ilk eşi olan Mahidevran’ı Manisa’ya göndertmesi, Şehzade Mustafa’yı öldürtmesi, Rüstem Paşa’yı veziriazam yaptırtması Harem’in bu dönemde devlet işlerinde oynadığı aktif role işaret eder. Kanuni’den sonra II. Selim zamanında Nurbanu Sultan ve III. Murad zamanında Safiye Sultan devlet yönetiminde aktif rol oynadı.