Türkler Avrupa’da bale, tiyatro, opera eserlerine, halk şarkılarına, şiirlere, hikayelere de konu olmuşlardır. Yazarlar eserlerinde Türk korkusunu yenmeyi amaçlamışlardı. Machiavelli, İtalyan Tiyatrosu’nun Adamotu (Mandragola) isimli komedyasında Türkler’e öcü ve doğaüstü varlıklar olarak bakılmasını eleştirip, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerçekçi ve akılcı metotlarla yenilmesi gereken bir düşman olduğunu belirtir. Türkler’le ilgili opera ve tiyatrolarda üç ana konu işlenmiştir; Yıldırım Bayezid-Timur mücadelesi, Kanuni Sultan Süleyman ve oğulları, Türk korsanları tarafından kaçırılıp köle olarak satılan Hristiyanlar.