II. Mustafa, saltanatının ilk dönemlerinde Köprülü ailesinden birini sadrazam olarak atamadı ise de, 1697’deki Zenta mağlubiyetinden sonra devlet nizamındaki sarsıntıyı ve karmaşayı düzeltmesi için Amcazâde Hüseyin Paşa’yı sadrazam tayin etti. Ancak sadaret mührüne sahip olmamasına rağmen perde arkasında iktidarın iplerini Şeyhülislam Feyzullah Efendi tutmaktaydı. 

Sultan II. Mustafa da Amcazâde’nin haddinden fazla güçlenmemesi ve dengeyi korumak için Feyzullah Efendi’nin bu aşırı hareketlerine göz yumuyordu. Şeyhülislâmın devlet işlerine müdahalesi, Amcazâde Hüseyin Paşa’yı iş yapamaz hale getirdi. Feyzullah Efendi’yi etkisizleştirmek için çabalayan Hüseyin Paşa bunda başarılı olamayınca II. Mustafa’nın yerine kardeşi Şehzâde Ahmed’i, yani III. Ahmed’i geçirmek için harekete geçti.

Bu iş için de yeğeni Kıblelizâde Ali Bey’i ve kâhyası Şehrizorlu Hasan Paşa’yı görevlendirdi. Ancak bu tertibi öğrenen Sultan II. Mustafa, Amcazâde Hüseyin Paşa’nın yeğenini idam ettirdiği gibi, kâhyası Şehrizorlu Hasan Paşa’yı da Şehrizor’a sürgün ettirerek arkasından da idam fermanı gönderdiyse de, paşa kaçarak kurtuldu.

Yeğeninin öldürülmesinden ve kendisinin de azledileceğinden şüphelenen Amcazâde Hüseyin Paşa, hastalığını bahane ederek görevden ayrıldı ve bir süre sonra da 1702’de vefat etti. Amcazâde Hüseyin Paşa’nın ölümünden sonra Nişancı olan eniştesi Söhraplı Ahmed Paşa da görevden alınarak Rumeli Hisarı’ndaki yalısına yerleştirildi. Ancak kısa süre sonra Gürcistan Seferi’ne gönderilen cebeci askerlerinin isyanından istifade eden Şehrizorlu Hasan Paşa ve Söhraplı Ahmed Paşa büyük bir isyanın çıkmasında rol oynayacaklardı.